post

Parasol ochronny nad naszym życiem, czyli ubezpieczenie terminowe

Terminowe ubezpieczenia na działanie to najbardziej popularny typ ubezpieczeń. Jak sama nazwa wskazuje, mamy je na pewny godzina i ma ono wyłącznie charakter ochronny, podobnie jak autocasco w przypadku samochodu. Oznacza to, że jeśli nieszczęśliwe zdarzenie nastąpi po wygaśnięciu polisy, nie otrzymamy z tytułu ubezpieczenia żadnych środków.

Ten rodzaj ubezpieczeń zawierany jest zwykle jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego, jednak nie tylko. Charakter terminowy mają zazwyczaj ubezpieczenia grupowe oferowane przez pracodawcę i ubezpieczenia, które nie mają elementu inwestycyjno-oszczędnościowego. Typową granicą wieku, do jakiego możemy się ubezpieczyć, jest 60-65 lat, choć zdarzają się towarzystwa ubezpieczające swoich klientów do osiemdziesiątki. Maksymalny wiek dzieci objętych terminowym ubezpieczeniem rodzinnym to 25 lat. 

Wysokość składek tego typu polisy możemy wstępnie oszacować, wpisując w wyszukiwarkę hasło terminowe ubezpieczenie na życie kalkulator. Podajemy nasz wiek, płeć, ogólny stan zdrowia, sposób życia, wykonywany zawód, a także sumę ubezpieczenia i okres, w jakim chcemy być objęci polisą. Kalkulator wylicza wysokość składek, a jeśli jest związany z porównywarką – wyszukuje dla nas maks. 5 najbardziej odpowiadających naszemu profilowi polis. Ważne jest by skrupulatnie przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia, wyszukując sutuacje, w których towarzystwo nie wypłaci nam ubezpieczenia. Sprawdźmy też, czy umowę można zamienić w trakcie jej bycia i czy można wykupić ubezpieczenie dodatkowe, które rozszerzy zakres ochrony o interesujące nas elementy. Przemyślmy też, kogo wskażemy jako osobę, której zostaną wypłacone środki i czy ubezpieczenie uwzględnia tzw. indeksację – podwyższanie sumy ubezpieczenia o wskaźnik inflacji. Jeśli ubezpieczenie terminowe jest przez nas wzięte na kredyt hipoteczny, możemy wybrać polisę z malejąca sumą ubezpieczenia (spłacając kredyt, pomniejszamy ale jego wysokość), a tym jednym z malejącą składką.