post

Ubezpieczenie na życie, a urodzenie dziecka

Klasyczne ubezpieczenia na bycie mogą być rozszerzone o wiele rozmaitych opcji. Jedną z nich jest wypłata świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. Tego rodzaju polisa dostępna jest w ramach indywidualnego oraz grupowego ubezpieczenia na życie. 

W tego rodzaju ubezpieczeniach charakterystyczne jest toż, że zawsze stosowany jest okres karencji. Jest ostatnie czas, w jakim ubezpieczonemu nie przysługuje wypłata świadczenia nawet jeżeli zaistnieje zdarzenie objęte ochroną. W przypadku ubezpieczenia na życie z wypłatą świadczenia w chwili urodzenia dziecka karencja zazwyczaj wynosi 9 miesięcy. Jednak jeżeli ubezpieczenie zawiera młode małżeństwo okres karencji może osiągać nawet 2 lata. Uwaga! Dlatego kobieta, jaka jest aktualnie w ciąży z wielkim prawdopodobieństwem nie będzie mogła zawrzeć ubezpieczenia na życie, w którym będzie jej przysługiwała wypłata świadczenia na urodzenie dziecka. Karencja jest rodzajem zabezpieczenia dla towarzystw ubezpieczeniowych. 

Istnieją jednak pewne wyjątki. Bardzo rzadko zdarza się, że w ubezpieczeniach grupowych, kobieta będąca teraz w ciąży może dołączyć do ubezpieczenia, które zagwarantuje jej wypłatę świadczeń. Zależy to jednak od tego, jaką umowę zawarł pracodawca z ubezpieczycielem. Przy zawieraniu umów na ubezpieczenia grupowe istnieje większa możliwość negocjacji. W ramach ubezpieczenia indywidualnego, nie ma możliwości, by kobieta w ciąży zawarła tego rodzaju ubezpieczenie.

W przypadku ubezpieczeń grupowych warto także zwrócić uwagę na to, że jeżeli zakład pracy, w jakim pracuje ubezpieczona kobieta, nie posiada ubezpieczenia gwarantującego wypłatę środków w chwili urodzenia dziecka, może się ona również ubezpieczyć w zakładzie pracy małżonka.