post

Polisa posagowa – najlepszy prezent dla niemowlaka

Gdy ma świat przychodzi nam dziecko czy wnuk, chcemy mu zapewnić wszystko, co najlepsze. Rozpytujemy znajomych o dobra nianię, przeglądając niby przypadkiem rankingi szkół i przedszkoli. Często chcemy też wykupić dla naszych pociech najlepsze ubezpieczenia na życie.

Polisa posagowa jest więc do siebie, że że być założona niekoniecznie przez rodzica, ale także przez dziadka, ciocię, przyjaciela rodziny itp. Granicą jest wiek ubezpieczającego – tzw. fundatora – zazwyczaj mieści się on w granicach 18.-55 lat. Polisa posagowa to połączenie ubezpieczenia na życie fundatora i ubezpieczenia na dożycie dziecka, dlatego składa się z części ochronnej (która nie będzie wypłacana) i części oszczędnościowo-inwestycyjnej, jaka będzie przyszłym kapitałem dziecka.

Polisę posagową można zawrzeć na 5-25 lat przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, jednak musimy zdawać sobie sprawę, że im istnieje ono młodsze, tym mniejsze będą składki. Polisa chroni życie fundatora, i na wypadek jego śmierci środki z tytułu ubezpieczenia otrzymuje dziecko, ale nie dzieje się to z razu – ubezpieczyciel nadal opłaca za fundatora oszczędnościowo-inwestycyjną część polisy, a wszystkie zgromadzone środki są zgodnie z umową wypłacone dziecku po osiągnięciu przez nie pełnoletności lub – w zależności od woli fundatora – 25. roku życia.

Ubezpieczenie że być poszerzone o dodatkowe świadczenia, np. wypłacanie renty dziecku po śmierci fundatora do momentu wygaśnięcia polisy i wypłaty całej sumy lub przejęcie przez ubezpieczyciela obowiązku opłacania składek na wypadek inwalidztwa lub niezdolności fundatora do pracy. To naprawdę ciekawy, choć złożony produkt ubezpieczeniowy i jeśli możemy sobie na niego pozwolić, sprawmy dziecku ten dobry prezent.