post

Jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie na życie ?

Jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie na życie

Na początek trzeba odpowiedzieć na pytanie – najlepsze, czyli jakie? Ubezpieczenie jest kwestią bardzo indywidualną i każdy oczekuje po nim czegoś innego. Oczywiście, poza podstawowym założeniem samego ubezpieczenia – czyli zabezpieczeniem życia bądź majątku.

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć gdzie owo najlepsze ubezpieczenie na życie znajdziemy. Jednak ułatwieniem może być odpowiedź na kilka pytań. Po pierwsze – do czego potrzebne będzie ubezpieczenie? Bowiem nie zawsze jego zakup jest motywowany chęcią ochrony zdrowia i życia.

Ubezpieczenie wymagane jest np. przez banki w przypadku kredytów. Jest to forma zabezpieczenia, która pozwala bądź to uzyskać korzystniejsze oprocentowanie, bądź otrzymać kredyt w ogóle. Jeśli co do spłaty kredytu nie ma żadnych obaw – wtedy można wybrać opcję z najkorzystniejszą (czyli najniższą w tym konkretnym przypadku) składką.

Najlepsze ubezpieczenie na życie to dla innych kompleksowa ochrona nie tylko na wypadek śmierci. W takim wypadku o najniższej składce nie ma raczej mowy. Jednak ubezpieczyciele oferują szereg pakietów dodatkowym spełniających różne wymagania. I tak można połączyć ubezpieczenie z funduszem kapitałowym, by wraz z opłacaniem składki, pieniądze pracowały na siebie. Koniec końców może to być swego rodzaju dodatek do emerytury.

Z drugiej strony zapisy na wypadek trwałej bądź czasowej niezdolności do pracy, pozwolą zachować finansową płynność w przypadku utraty pracy zarobkowej na skutek nieszczęśliwego wypadku bądź choroby.

Jak więc znaleźć najlepsze ubezpieczenie na życie? Przede wszystkim znając swoje potrzeby.

post

Jakie ubezpieczenie na życie kupić?

Zadaniem ubezpieczenia na życie jest zapewnienie ubezpieczonemu a jego rodzinie ochrony w trudnej sytuacji. I choć podstawową jego wartością jest ochrona, to co raz częściej służą one te jako produkt oszczędnościowy (inwestycyjny). Najogólniej polisy na życie można rozłożyć na dwie kategorie:

1. polisy ochronne – jest toż klasyczne ubezpieczenie, gdzie po śmierci ubezpieczonego, jego rodzinie zostaje wypłacone świadczenie, tak żebym nie została ona bez środków do życia 

2. polisy oszczędnościowe – tego sposobie polisy wybierają ci, którzy chcą powiększyć swój majątek. Pieniądze ze składek są inwestowane na rynku. 

3. Polisy ochronno-oszczędnościowe – ubezpieczenie to ma ochroną życie osoby ubezpieczonej, ale również umożliwia oszczędzanie pieniędzy. Odbywa się to przez podział opłacanej składki. Część przeznaczona jest na ochronę, część oszczędzana.

Kolejny podział ubezpieczeń na życie którego można dokonać bierze pod uwagę okres zawierania ubezpieczenia. I tak wyróżniamy tu:

1. polisy terminowe – jest toż ubezpieczenie zawarte na określony czas życia. Oznacza to, że jeżeli w stanie ochronnym ubezpieczony umrze lub zachoruje zostanie wypłacone mu lub jego rodzinie świadczenie 

2. polisy bezterminowe – gdzie ochronie podlega całe życie ubezpieczonego. Wypłacenie świadczeń jest w chwili śmierci ubezpieczonego lub w przypadku dożycia przez niego 100 lat.